In regel met de webshop wetgeving

Geschreven door op
In regel met de webshop wetgeving

online-shoppingWanneer we horen dat nog steeds twee derde van de Belgische webshops in overtreding zijn met de wetgeving voor elektronische handel, breekt ons hart. Ook al is de bijna 65% reeds een positieve evolutie, aangezien we van 81% overtreders komen. Wees je bewust van het belang van de webshop wetgeving en neem onze handige checklist door, om je ervan te vergewissen dat je (toekomstige) webwinkel in regel is met de wet.

Identificatie

Een website of webshop is geen anonieme dekmantel. Je identificeert je niet enkel omdat het moet, maar ook zeker om vertrouwen te scheppen naar je cliënteel toe. Daarom is het enorm belangrijk dat de volgende gegevens van jouw bedrijf duidelijk voorkomen op je site:

 • Adres van de hoofdzetel
 • BTW-nummer
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • De maatschappelijke benaming

Rechtspersonen (NV of BVBA) dienen ook de zetel van de bevoegde rechtbank mee te geven.

Informatieplicht

Er zijn twee momenten waarop de informatieoverdracht naar de klant moet plaatsvinden bij verkoop op afstand. Wanneer er hier lacunes in zijn, is het mogelijk dat u de betaling niet kan eisen.

Vooraf:

De consument moet zoals reeds aangehaald klaar en duidelijk weten wie de verkoper is en waar deze gevestigd is. Daarnaast moeten de volgende zaken zeker vermeld worden, ofwel in de productbeschrijving zelf of een link van hieruit of in de algemene voorwaarden.

 • Kenmerken van het product/dienst
 • De volledige prijs (inclusief BTW)
 • Afzonderlijke vermelding van eventuele leveringskosten
 • Betalingsmogelijkheden
 • Informatie over herroepingsrecht
 • geldigheidsduur van het aanbod

Na aankoop:

Nadat hij je product of dienst aankoopt, is het nog steeds belangrijk om de klant te informeren, wat meestal met een bevestigingsmail gebeurt. Naast een herhaling van bovenstaande informatie zijn de volgende vermeldingen zijn een absolute vereiste:

 • Identificatie van de webshop
 • Adres voor (eventuele) klachten
 • Info over de diensten na verkoop & commerciële waarborgen
 • Info over minimumduur indien het om duurzame of periodieke overeenkomst gaat
 • Info over stopzetting indien het om een overeenkomst op lange termijn gaat
 • Voorwaarden en manier van verzakingrecht. Volgende passage moet zelfs letterlijk, in een kader en in het vet worden vermeld: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst” of “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien”.

Verzakingsrecht:

Algemeen beschouwd heeft een consument die een verkoop op afstand aangaat volgens de webshop wetgeving het recht om af te zien van de verkoop binnen de (minimum) 14 dagen na de levering van het product. Hiervoor hoeft hij geen reden te geven, noch dient er een boete betaald te worden. De verkoper moet de klant uitdrukkelijk op de hoogte brengen van dit recht. Dit is ook in jouw voordeel, zonder vermelding is het mogelijk dat je geen betaling kan eisen. Wanneer er geen herroepingsrecht bestaat voor je product, dien je dit ook duidelijk te vermelden.

Topics: E-Commerce

Ook interessant om te weten