Online sperperiode voor verkiezingen?

Geschreven door op
Online sperperiode voor verkiezingen?

Online reclame toegelaten tijdens sperperiode gemeenteraadsverkiezingen?In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2012 is er in de Vlaamse Kieswet een sperperiode voorzien van drie maanden voorafgaand aan de stembusgang waarin de politieke partijen en kandidaten geen reclame mogen. Deze sperperiode is ingevoerd om de minder fortuinlijke kandidaten gelijke kansen te geven als de politieke grootheden die over grotere verkiezingsbudgetten kunnen beschikken.

Maar, zo blijkt nu, is in de opgelegde sperperiode geen rekening gehouden met online campagnes. Er is in de vorige jaar nog verstrengde wetgeving immers enkel sprake van Televisie, Radio en Bioscopen. In principe blijft het dus voor kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen tot 14 oktober perfect toegelaten online campagnes te voeren via Facebook, Twitter, eigen websites en zelfs te adverteren via banners of Google AdWords campagnes.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, verantwoordelijk voor het praktisch verloop van de stembusgang kreeg hierover de voorbije weken verschillende klachten en opmerkingen. Officieel is er nog geen reactie, maar het klinkt dat de partijen gelijk hebben dat ze een lacune in de wetgeving hebben ontdekt en ze daar nu volop gebruik van kunnen/mogen maken.

Al klinkt er ook een andere stem als het gaat over sociale netwerken als Facebook en Twitter: "We zijn van mening dat men moet oppassen met zoiets te verbieden. Deelnemen aan verkiezingen is immers een politiek recht en bijgevolg moet men campagne kunnen voeren. Een verbod op het gebruik van deze elektronische kanalen zou een schending van de vrijdheid van meningsuiting kunnen inhouden."

Volgens de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die de rechterlijke macht tijdens de verkiezingen op zich neemt, is er inderdaad sprake van een vacuüm in de wetgeving en klopt het dat dit aanleiding geeft tot een onduidelijkheid die snel opgelost dient te worden.

Enkele partijen (o.a. CD&V en Groen) hebben al aangegeven dat ze graag online zouden adverteren en zijn ervan overtuigd dat het ook wettelijk toegelaten is. Maar voorlopig kijken ze nog even de kat uit de boom en wachten ze af tot de andere partijen de eerste stap zetten en advertentieruimte aankopen via bijvoorbeeld Google of Facebook.

Bij de federale verkiezingen bestaat dit probleem niet aangezien er daar wel duidelijkheid is: betaalde reclame mag niet tijdens de sperperiode, dus ook niet online.

Al blijft daar de vraag ook gelden of er met Twitter en Facebook als communicatiekanalen wel sprake is van betaalde reclame. Of is het enkel verboden dergelijke websites in te schakelen als het beheer van de accounts wordt uitbesteed? Een moeilijke vraag waarop vermoedelijk niet snel een eenduidig antwoord zal komen. Zijn Facebook, Twitter en eigen websites reclamekanalen of communicatiekanalen?

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Topics: Adverteren, Social Media

Ook interessant om te weten